Adab/Tata Cara Makan dan Minum Menurut Islam : 2

sebelumnya Adab/Tata Cara Makan dan Minum Menurut Islam :1

11. Tidak bersandar ketika makan. Rasulullah SAW bersabda : “Aku tidak makan dengan posisi bersandar (muttaki-an).” (HR. Bukhari) “Muttaki-an” ada yang menafsirkan duduk bersilang kaki dan ada pula yang menafsirkan bersandar kepada sesuatu, baik itu bersandar di atas salah satu tangan atau bersandar pada bantal. Ada pula yang menafsirkan bersandar pada sisi badan.

Continue reading

Advertisements

Adab/Tata Cara Makan dan Minum Menurut Islam :1

Sebenarnya Islam telah datang sebagai agama yang sempurna, yang tidak saja mengatur tata cara beribadah kepada Allah (hubungan dengan Sang Pencipta), namun juga mengatur hubungan dengan sesama, makhluk hidup lain, lingkungan, maupun hubungan terhadap diri sendiri.
Salah satu aturan dalam Islam yang berkenaan dengan hubungan terhadap diri sendiri adalah adab/aturan cara makan dan minum.
Islam tidak menganggap persoalan makan dan minum hanya sekedar persoalan dunia, tetapi juga ada kaitannya dengan ibadah.
Hal ini tergantung pada niat dan motivasi manusia itu sendiri terhadap apa yang dilakukannya.
Rasulullah SAW adalah suri tauladan umat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal kesehatan, ajaran-ajaran beliau sudah banyak dibuktikan oleh penelitian-penelitian modern akan kebenaran manfaatnya yang besar. Continue reading

mahar atau mas kawin (part 1) : pengertian dan syariat mahar dalam islam

Assalaamualaikum Warrahmatullah

Pengertian Mahar

Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Continue reading

tips menghilangkan rasa sedih

Dalam ilmu keserasian.. tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya berpasang-pasangan.. ada siang ada malam.. ada wanita ada pria.. ada besar ada kecil.

Sedangkan dalam ilmu emosi, diri kita diciptakan oleh Tuhan bahwa kita mempunyai/memiliki rasa cinta rasa benci.. semangat atau putus asa.. bahagia ataupun sedih, dll, semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Continue reading